LEKCJA

LEKTURA INACZEJ

Jak zaktywizować ucznia, aby nie zasnął w czasie lektury? Można zaproponować mu wykonanie pudełka, które ukryje w sobie przedmioty związane z treścią czytanej książki. W pudełku znalazły się obrazki, rekwizyty, które nawiązywały do treści książki. Ważna była także dekoracja zewnątrz. Klasa szósta b na lekcji podsumowującej „Hobbita” wykazała się dużą kreatywnością!

polonistka A. Fuchs