PLAN WYWIADÓWEK rodziceZEBRANIA I KONSULTACJE W PAŹDZIERNIKU
- 07.10.2019 r. godz. 17.00 – klasy VI – VIII
- 08.10.2019 r. godz. 17.00 – klasy III - V
- 09.10.2019 r. godz. 17.00 – klasy I – II i przedszkole
Zebrania rozpoczną się od spotkania ogólnego (mała sala gimnastyczna) na temat bezpieczeństwa dzieci i odpowiedzialności prawnej rodziców.
Od godz. 18.00 odbywają się konsultacje:
- 07.10.br. wszyscy nauczyciele uczący w kl. 4-8 oprócz wychowawców kl. 4 i 5,
- 08.10.br. wychowawcy kl. 4 i 5.