GRONO PEDAGOGICZNE szkołapedagogiczne


Dyrekcja
dyr. Jolanta Rocznik
zast. dyr. Teodora Stawiarz (WF)
zast. dyr. Mirosława Skowronek (przedszkole)


Edukacja wczesnoszkolna
Ewa Cichecka-Żbikowska wychowawca 1a  
Hiacynta Adamczyk-Raszka wychowawca 1b  
Iwona Żyła wychowawca 1c
Zuzanna Czeszyk wychowawca 2a  
Barbara Kruzińska wychowawca 2b
Grażyna Ostrzołek wychowawca 2c
Aleksandra Damec wychowawca 3a
Lucyna Potysz wychowawca 3b


Język polski
Aleksandra Piecha wychowawca 8c
Beata Kojzar wychowawca 5a
Aleksandra Fuchs wychowawca 5b
Beata Rachniowska wychowawca 4c
Iwona Draga  


Historia
Joanna Figura wychowawca 5c
Jolanta Rocznik
Franciszek Podleśny wychowawca 4d


Język angielski
Dominika Palenga-Łazińska wychowawca 5c
Patrycja Stec
Dorota Skiendzielewska wychowawca 7b  
Zuzanna Czeszyk  
Ewa Iskierka wychowawca 4as


Język niemiecki
Anna Tront – Furgoł


Matematyka
Maria Sworowska wychowawca 8b
Bożena Podolecka wychowawca 7c  
Joanna Walisko wychowawca 4b
Barbara Wilkoławska


Przyroda
Iwona Pszonka
Renata Nikel wychowawca 5d


Fizyka
Iwona Pszonka


Biologia
Grażyna Pełka wychowawca 4e


Geografia
Renata Nikel


Chemia
Maria Król


WOS
Franciszek Podleśny


Informatyka
Anna Bujoczek  
Grażyna Pełka  
Anna Wilczek  


Muzyka
Mirosława Rydzkowska


Technika i plastyka
Alina Łowisz  


Wychowanie fizyczne
Katarzyna Muschiol wychowawca 6as  
Adam Blaut wychowawca 7as
Barbara Golec wychowawca 8a
Jolanta Kasiak wychowawca 6b
Teodora Stawiarz  


Edukacja regionalna
Joanna Figura
Franciszek Podleśny


Doradztwo zawodowe
Anna Bujoczek


Wychowanie do życia
w rodzinie
Franciszek Podleśny


Religia
ks. Kazimierz Cichoń  
Grażyna Krząkała  
Patrycja Zoremba-Piszczan


Pedagog szkolny
Anna Bujoczek
Iwona Zaparty


Logopeda
Izabela Mencel


Biliotekarz
Ewa Łopatka
Anna Wilczek


Świetlica
Beata Białończyk
Karina Rybka
Monika Wuzik


Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Jakub Salamon