KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO szkoła


NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA

Msza na rozpoczęcie roku szkolnego odbędze się w poniedziałek 2 września 2019r. o godz.8.00

TERMIN
WYDARZENIE
2 września 2019 r. Rozpoczęcie zajęć
.... r. Zimowa przerwa świąteczna
.... r. Konferencja klasyfikacyjna
.... r. Zakończenie I półrocza
.... r. Ferie zimowe
.... r. Początek II półrocza
.... r. Rekolekcje wielkopostne
.... r. Wiosenna przerwa świąteczna
.... r. Egzamin ósmoklasisty
..... r. Konferencja klasyfikacyjna
.....r. Zakończenie roku szkolnego
....
....
.... - Egzamin
.... - Egzamin
.... - Egzamin
....
....
....
Dodatkowe dni wolne
od zajęć dydaktycznych

Szkoła zapewnia
zajęcia opiekuńczo - wychowawcze​TERMINY ZWIĄZANE Z OCENIANIEM I KLASYFIKOWANIEM UCZNIÓW

TERMIN
WYDARZENIE
.... Informacja o ocenach niedostatecznych i nagannych
.... Propozycja ocen klasyfikacyjnych
.... Oceny klasyfikacyjne
.... Konferencja klasyfikacyjna
.... Informacja o ocenach niedostatecznych i nagannych
.... Propozycja ocen końcowych
.... Oceny końcowe
.... Konferencja klasyfikacyjna