WYDARZENIE

21 LUTEGO
MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ JĘZYKA OJCZYSTEGO


Święto to jest obchodzone corocznie 21 lutego. Jego data upamiętnia wydarzenia w Bangladeszu, gdzie w 1952 roku pięciu studentów uniwersytetu w Dhace zginęło podczas demonstracji w której domagano się nadania językowi bengalskiemu statusu języka urzędowego. Według ONZ co najmniej 40% spośród języków używanych na świecie w roku 2016 zagrożonych było wyginięciem]. Od 1950 r. zanikło 250 języków. Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego ma w założeniu dopomóc w ochronie różnorodności językowej jako dziedzictwa kulturowego.

W naszej szkole nie tylko polonistki, ale każdy powinien dbać o piękno rodzimego języka. Wiemy, nie jest on prosty, „szeleści”, posiada wyrazy „z ogonkami”, nastręcza problemy ortograficzne, interpunkcyjne… Ale jest PIĘKNY, jedyny w swoim rodzaju!!!

A oto przykłady:

SZCZENIAK
W gąszczu szczawiu we Wrzeszczu
klaszczą kleszcze na deszczu,
szczeka szczeniak w Szczuczynie,
szepcze szczygieł w szczelinie,
piszczy pszczoła pod Pszczyną,
świszcze świerszcz pod leszczyną,
a trzy pliszki i liszka
taszczą płaszcze w Szypliszkach.

„Dżdżystym rankiem gżegżółki i piegże, zamiast wziąć się za dżdżownice, nażarły się na czczo miąższu rzeżuchy i rzędem rzygały do rozżarzonej brytfanny.”

Język polski jest przyjazny, merda ogonkami!

polonistki