ZAJĘCIA

INNOWACJA PEDAGOGICZNA NA RELIGII- SZANSĄ I DROGĄ

Innowacja ta jest szansą na twórcze, ciekawe lekcje, polegającą na tworzeniu obrazu o treści religijnej do muzyki m.in. relaksacyjnej, Mozarta oraz chorału gregoriańskiego. Drogą, do zgłębiania tych treści przez zastosowanie nowatorskich metod i form pracy uczniów klas szóstych i siódmych. Najlepsze prace można podziwiać w sali nr 9 oraz na stronie internetowej.

Polecam
p. Grażyna Krząkała, autorka innowacji pedagogicznej