UWAGA! uczniowie

DODATKOWE DNI WOLNE

W zarządzeniu o dodatkowych dniach wolnych z 20.09.2019 r. mieliśmy zaplanowane dni na egzamin i jubileusz szkoły. Ze względu na obecną sytuację nie zorganizujemy w tym roku szkolnym jubileuszu 50-lecia SP 5 w Rybniku i 01 czerwca 2020 r. nie będzie dniem wolnym, ale pozostanie Dniem Dziecka, co zapewne nauczyciele uwzględnią w swoich kontaktach z uczniami.

Dniem wolnym nie będzie również 12 czerwca 2020 r., który był planowany jako przedłużenie czerwcowego weekendu po Bożym Ciele – święcie, które w tym roku przypada 11 czerwca 2020 r.

Przesunięcie w czasie egzaminów spowodowało, że dodatkowymi dniami wolnymi dla wszystkich uczniów, oprócz uczniów klas VIII, będą za to następujące dni:
16 czerwca 2020 r. – egzamin z języka polskiego
17 czerwca 2020 r. – egzamin z matematyki
18 czerwca 2020 r. – egzamin z języka angielskiego
W tym czasie nauczyciele pracują w komisjach egzaminacyjnych w naszej szkole oraz innych szkołach podstawowych.