WAŻNEWAŻNA INFORMACJA RADY RODZICÓW

Rada Rodziców przypomina, że zadeklarowane kwoty należy wpłacać wyłącznie na konto Banku PKO

PKO Bank Polski 87 1020 2472 0000 6702 0538 3346 (numer dostępny jest na stronie internetowej)

Poprzedni rachunek bankowy został dawno zamknięty i każda niewłaściwa wpłata staje się poważnym problemem i utrudnieniem dla Zarządu RR.

Kolejne spotkanie Rady Rodziców zaplanowano na 19 listopada 2018 r. godz.18.00