KONKURS

MALI PRZYRODNICY

05 marca 2019 roku odbył się Szkolny Konkurs Przyrodniczo – Ekologiczny. W konkursie wzięło udział 15 uczniów z klas drugich i trzecich. Celem konkursu było:
• budzenie ciekawości i zainteresowań otaczającym środowiskiem;
• poznanie środowiska i jego zagrożeń;
• kształtowanie właściwych postaw uczniów wobec przyrody.

Każda grupa wiekowa miała inne zadania. Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:

Klasy II
I miejsce Wojciech Pierchała - kl. II b
II miejsce Stanisław Bujak - kl. II a
III miejsce Kacper Kroczek - kl. II a

Klasa III
I miejsce Dominika Besuch – kl. III a
II miejsce Mateusz Adamczyk – kl. III a
III miejsce Oskar Łatuszyński – kl. III a

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Organizatorzy:
E. Cichecka – Żbikowska
H. Adamczyk - Raszka