WAŻNEINFORMACJA KURATORIUM OŚWIATY

Informacja Kuratorium Oświaty o terminach rekrutacji do szkół ponadpodstawowych dostępna na stronie internetowej:
http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php/kuratorium/aktualnosci/terminy-przeprowadzania-postepowania-rekrutacyjnego-i-postepowania-uzupelniajacego-dla-absolwentow-szkol-podstawowych/