KONKURS

ZNAWCY REGIONU

Drużyna z klasy 3a (Antosia, Dominika, Dagmara, Nadia, Mateusz, Oskar, Dorian oraz Kajetan) godnie zaprezentowała naszą szkolę w XVII Międzyszkolnym Konkursie Wiedzy o Regionie, zajmując I miejsce!!!

Głównym założeniem konkursu było propagowanie wiedzy o Rybniku, kształcenie poczucia więzi z „małą ojczyzną” oraz znajomość faktów z historii z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Uczestnicy musieli posiadać wiedzę ogólną o regionie, wykazać się znajomością gwary i obyczajów, rozpoznać ciekawe miejsca i zabytki naszego miasta. Dodatkowo wykonali pracę plastyczną - plakat na 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości oraz przygotowali piosenkę patriotyczną i zestaw okrzyków w gwarze śląskiej.

A. Damec