UWAGA! uczniowie

PRZYSZŁOROCZNE KLASY I

#########Regulamin przydziału do klas I

#########Terminy:
- do 14.06.br. wzajemne wskazanie koleżanki i kolegi, z którym dziecko chce chodzić do klasy,
- 24.06.br. wywieszenie list z przydziałem do klas,
- 29.08.br. godz. 17.00 spotkanie rodziców z wychowawcą.

#########Ważne informacje:
- Wszystkie podręczniki i materiały ćwiczeniowe zapewnia szkoła;
- Wykaz wyposażenia ucznia klasy I ("wyprawka") zamieścimy do końca czerwca br.