KONKURS uczniowieMALI PRZYRODNICY

20 lutego 2018 roku odbył się Szkolny Konkurs Przyrodniczo – Ekologiczny. W konkursie wzięło udział 15 uczniów z klas II – III. Celem konkursu było:
• budzenie ciekawości i zainteresowań otaczającym środowiskiem;
• poznanie środowiska i jego zagrożeń;
• kształtowanie właściwych postaw uczniów wobec przyrody.

Każda grupa wiekowa miała inne zadania. Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:

Klasa II a
I miejsce - Mateusz Adamczyk
II miejsce - Oskar Łatuszyński

Klasy III
I miejsce – Hanna Klos kl. III a
II miejsce – Natalia Nagrodzka kl. III a
III miejsce – Jakub Król kl. III b

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i życzymy dalszych sukcesów.

E. Cichecka-Żbikowska