WYNIKIWYNIKI WOJEWÓDZKICH KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH

Do etapu rejonowego Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Polskiego zakwalifikowali się następujący uczniowie:
1. Marta Oleś
2. Julia Piontek
3. Aleksandra Tokarz
4. Karolina Bojdoł
5. Kamila Krupa
6. Laura Shirazi

Nikt z uczestników Konkursów z Historii, Języka Angielskiego i Języka Niemieckiego nie uzyskał wymaganej Regulaminem ilości punktów, by zakwalifikować się do etapu rejonowego.

Do etapu rejonowego Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki zakwalifikowali się następujący uczniowie:
1. Kamil Musiolik
2. Bartosz Amalio
3. Maciej Gliwa
4. Marta Oleś