KONKURS uczniowie

OMNIBUS I-III

W 25 kwietnia odbył się szkolny konkurs pod hasłem „OMNIBUS” 2018, przeznaczony dla uczniów klas młodszych. Pytania konkursowe obejmowały program nauczania klas I – III poszerzony o wiadomości i umiejętności zdobyte w trakcie rozwijania ogólnych zainteresowań dzieci . W konkursie wzięli udział przedstawiciele klas pierwszych, drugich i trzecich. Po zaciętej rywalizacji wyłoniono zwycięzców:

Klasy pierwsze
I miejsce Dominik Rimel
II miejsce Aleksander Grzywnowicz
III miejsce Vitoria Sobik

Klasa drugie
I miejsce Mateusz Adamczyk
II miejsce Oskar Łatuszyński
III miejsce Dominika Besuch

Klasy trzecie
I miejsce Jakub Król
II miejsce Bartosz Janyga
III miejsce Natalia Nagrodzka

G r a t u l a c j e dla zwycięzców, ich rodziców i wychowawczyń!!!

A.Damec i G. Ostrzołek