KONKURS MATEMATYCZNY uczniowie

MALI MATEMATYCY

W czwartek 16 lutego 2017 roku odbył się Konkurs Matematyczny dla klas I -III. Wzięło w nim udział 23 uczniów. Celem konkursu było:
- zwiększenie efektywności pracy z uczniem zdolnym;
- wyłonienie najzdolniejszych uczniów, posiadających umiejętności matematyczne na szczeblu edukacji zintegrowanej;
- doskonalenie umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów matematycznych.

Konkurs obejmował treści matematyczne zawarte w programie nauczania zintegrowanego dla klas I-III stosowane w sytuacjach typowych i problemowych, a w szczególności wymagania rozszerzające i dopełniające. Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:

Klasa I a
wyróżnienie - Mateusz Adamczyk

Klasy II
I miejsce Jakub Zapalski kl. II b
II miejsce Hanna Klos kl. II a
III miejsce Mateusz Stawarz kl. II d

Klasy III
I miejsce Michał Kijas kl. III e
II miejsce Bartosz Kirylak kl. III d
III miejsce Alicja Krupa kl. III c

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Organizatorzy: H. Adamczyk-Raszka
E. Cichecka-Żbikowska